Vítáme prodloužení výjimky na německých dálnicích pro nákladní auta na zemní plyn

 
Karl Holmeier, poslanec Německého spolkového sněmu a současně člen parlamentního výboru pro dopravu, potvrdil záměr kompetentních orgánů na prodloužení bezplatného užívání německých dálnic pro těžká nákladní vozidla.
 
kamion značky iveco na zemní plyn rychle jedoucí po dálnici
 

Na tahu jsou spolkový sněm a rada

Pokud německý spolkový sněm a spolková rada podle očekávání návrh schválí, budou vozidla s pohonem na stlačený a zkapalněný zemní plyn (CNG a LNG) s hmotností nad 7,5 tun osvobozena do 31. prosince 2023 od dálničních poplatků.
 

Německo je křižovatka Evropy. Dopravci záměr vítají

Toto prodloužení výjimky bezesporu vítají všichni dopravci provozující na německých vnitrostátních i mezinárodních trasách těžká nákladní vozidla IVECO Natural Power, zejména kvůli geografické centrální poloze země tvořící křižovatku hlavních evropských dálkových koridorů.
 

Dopravci ušetří náklady a podpoří ekologickou dopravu

Výjimka z mýtného dále sníží celkové náklady spojené s vlastnictvím nákladních vozů IVECO Natural Power (TCO), což přinese bezesporu nezanedbatelné finanční výhody a vylepší návratnost investic do těchto vozidel. Uvedené opatření, spolu s rozšířením distribuční sítě zemního plynu, výrazně podpoří přechod na tuto čistou a podstatně tišší technologii.
 

Výjimku má sněm podpořit do konce roku 2023

Očekává se, že Německý spolkový sněm a Spolková rada prodlouží do 31. prosince 2023 výjimku z dálničních poplatků (MAUT) pro vozidla s hmotností nad 7,5 tun s pohonem na zemní plyn, které byly poprvé zavedeny 1. ledna 2019. To znamená, že těžká nákladní vozidla IVECO S-WAY NP a IVECO X-WAY NP budou i nadále jezdit na německých dálnicích bezplatně, což bezesporu přinese nezanedbatelný finanční prospěch jednotlivým logistickým operátorům a stavební firmám, které mají tato vozidla ve svých parcích.

 

Thomas Hilse: Přechod na LNG je nezastavitelný

Thomas Hilse, prezident značky IVECO, v této souvislosti prohlásil: „Zprávu, že výbor pro dopravu Německého spolkového sněmu předložil k parlamentnímu projednání nový návrh na prodloužení výjimky z povinnosti hradit dálniční poplatky pro těžká nákladní vozidla s pohonem na zemní plyn, určitě vítáme. Konečné rozhodnutí, které se očekává v červnu, budeme moci považovat za způsob uznání, že tyto technologie koncipované k nulovým emisím jsou ekologicky přínosné. Infrastruktura pro vozidla na z kapalněný zemní plyn se neustále rozrůstá a otevírá se stále více nových čerpacích stanic, jako například nedávno v Berlíně a Postupimi. Spolu s rozrůstající se distribuční sítí a stávajícími vládními dotacemi na tento druh paliva by toto  prodloužení výjimky bylo pro naše zákazníky jasným signálem, že přechod na LNG je nezvratný a nezastavitelný, a navíc v kombinaci s biometanem může být bez emisí.”
 

IVECO S-WAY je technologickým průkopníkem

Nové vozidlo dálkové přepravy IVECO S-WAY NP plně uzpůsobené na LNG představuje vůz, na nějž se výjimka jasně vztahuje, neboť se jedná o jediné těžké nákladní vozidlo speciálně určené pro dálkovou dopravu disponující nejlepšími autonomními vlastnostmi na trhu s dojezdem až 1600 km. IVECO S-WAY, uvedený na trh v roce 2019, si velmi rychle získal oblibu mezi majiteli i řidiči.
 
IVECO je průkopníkem v technologiích zemního plynu již více než 20 let, důkazem čehož je špičková řada vozů s pohonem na zemní plyn a také cenné zkušenosti získané v síti obchodních zástupců zajišťujících servis pro více než 7 000 těchto vozidel prodávaných po celé Evropě
 

V Německu a Evropě začíná hrát zemní plyn klíčovou úlohu

Již dnes distribuční síť zemního plynu pokrývá hlavní dopravní trasy napříč Evropou a její další rozšiřování nabírá na dynamice, přičemž se očekává, že počet čerpacích stanic na LNG se do roku 2022 zvýší z 249 (evidováno v roce 2019) na více než 450. Vozidla přepravující náklady po německých silnicích a dálnicích budou moci nejen těžit ze samotné výjimky z povinnosti platit dálniční poplatky, ale také využívat provozní výhody dobře rozvinuté infrastruktury, která bude v krátkodobém horizontu dále rozšířena, jelikož německá spolková vláda považuje zemní plyn za klíčový prvek realizace své strategie k dosažení cílů v oblasti životního prostředí.
 
  • Signál ve prospěch zavádění technologií na zemní plyn v dopravě přichází nejen z Německa, ale také ze sousedního Rakouska, které udělilo výjimku ze sektorového zákazu jízdy v Tyrolsku právě nákladním vozidlům s pohonem na LNG. 1. ledna 2020 navíc vstoupila v platnost změna daňových pravidel vztahujících se na zemní plyn, s tím že LNG je nyní klasifikován jako plyn a tudíž již není předmětem daně z fosilních paliv.