Obchodní model ruku v ruce s digitální technologií

IVECO učinilo další kroky na své cestě k servitizaci s obchodním modelem, který využívá všech možností digitálních technologií. Představilo novou zastřešující značku pro své neustále se rozšiřující portfolio inovativních poprodejních služeb a produktů: IVECO Services. Tato modulární nabídka zaměřená na zákazníka byla vyvinuta s cílem poskytovat řešení mobility na míru, která pomáhají dopravcům snadno řídit jejich podnikání a zvyšovat tak konkurenceschopnost, ziskovost a udržitelnost.
iveco services solutions

V centru pozornosti řidiči i podnikatelé

Cílem IVECO je vytvořit dopravní řešení zaměřené na zákazníka, které se skládá z nejmodernějších vozidel spolu se souborem služeb přizpůsobených konkrétním provozním a obchodním požadavkům. IVECO Services nejenže podporují podnikání svých zákazníků, zahrnují také řadu funkcí zaměřených na řidiče, s cílem pečovat o jejich comfort a pohodu na cestách. Byla vyvinuta řada nových digitálních služeb, které zlepšují život a práci řidičů na palubě vozů a umožňují správcům vozových parků efektivně provozovat svůj vozový park, zvyšovat provozuschopnost vozidel  a zlepšovat bezpečnost řidičů.

3 fakta o IVECO Services

  • IVECO Services znamená krok vpřed na cestě k servitizaci. Je to živé, neustále se rozšiřující portfolio poprodejních služeb a produktů vytvořených s cílem umožnit zákazníkům efektivně provozovat  podnikání, a take zvýšit jejich konkurenceschopnost, ziskovost a udržitelnost prostřednictvím řešení mobility šitých na míru.
  • Modulární přístup IVECO Services umožňuje zákazníkům přesně přizpůsobit služby jejich obchodním cílům a provozním požadavkům.
  • Celá řada nových digitálních služeb využívajících zákaznický portál IVECO ON a aplikace pro řidiče IVECO pomáhá zákazníkům maximalizovat provozuschopnost a efektivitu jejich vozidel, bezpečnost řidičů a ochranu životního prostředí.

Komplexní řešení navržená pro zvýšení produktivity a ziskovosti, bezpečnosti a pohody řidičů

Ucelené portfolio služeb IVECO pokrývá různé oblasti provozu pro zákazníky a jejich obchodní výzvy. Cílem IVECO je pomoci zákazníkům zvýšit produktivitu a ziskovost prostřednictvím maximalizace provozuschopnosti a efektivity jejich vozidel, bezpečnosti řidičů a ochrany životního prostředí.

Služby Uptime využívají konektivitu k maximalizaci doby provozuschopnosti vozidla tím, že zabraňují neplánovaným odstávkám prostřednictvím monitorování v reálném čase podporovaného zákaznickým centrem IVECO Uptime Center a sítí prodejců, dálkové diagnostiky a plánů údržby a oprav.
Služby Productivity & Efficiency pomáhají zákazníkům snižovat spotřebu paliva, optimalizovat trasy jejich vozidel  a zlepšovat styl jízdy řidičů prostřednictvím zpráv o výkonnosti vozidel a jejich analýzy. To jim umožňuje stale zvyšovat  produktivitu jejich podnikání a zároveň snižovat provozní náklady.
Služby Driver Care a Safety & Security jsou navrženy tak, aby podporovaly bezpečnější styl jízdy, analyzovaly výkon řidičů a zlepšovaly jejich bezpečnost, a usnadňovaly a zpříjemňovaly jim tak pobyt na silnici.

Bezproblémový přechod na nulové emise

IVECO rovněž vyvinula kompletní portfolio specializovaných služeb, které zákazníkům umožňují bezproblémový přechod na dopravu s nulovými emisemi za pomoci využití vozidel s elektrickým pohonem. Služby eMobility jim pomohou naplánovat nejefektivnější trasy a plány nabíjení pro jejich specifické potřeby a maximalizovat dojezd jejich vozidla pomocí dálkového ovládání. Upozornění na stav aktuálního zbývajícího nabití vozidla jim umožní optimalizovat dobu provozu a energetickou účinnost.
 
Portfolio služeb IVECO Services zahrnuje také rozsáhlou nabídku vysoce kvalitních dílů a příslušenství, které přizpůsobí vozidlo potřebám zákazníka a zlepší život řidiče na palubě.
kokpit s-eWay

Digitální služby a funkce využívající IVECO ON a Driver Apps, které urychlí změnu 

Konektivita hraje stále větší roli v evoluci IVECO jako poskytovatele komplexních řešení mobility, a nyní prochází i rozsáhlým portfoliem služeb IVECO Services. IVECO neustále rozšiřuje svou nabídku digitálních služeb a služeb konektivity o nové funkce pokrývající širokou škálu potřeb zákazníků. Činí tak opět zavedením nových digitálních služeb vyvinutých pro podporu zákazníků na palubě i mimo ni prostřednictvím zákaznického portálu IVECO ON a aplikací pro řidiče.

Od svého spuštění v roce 2021 se zákaznický portál IVECO ON vyvinul v provozní centrum pro zákazníky, vyvinuté pro jejich podporu v obchodních i provozních činnostech. Umožňuje jim monitorovat a spravovat jejich vozidla s cílem zvýšit  efektivitu a provozuschopnost. Rovněž jim dává kontrolu nad podnikáním tím, že zjednodušuje, řídí a snižuje množství administrativních úkonů. Postupně jsou přidávány nové funkce, které zákazníkům pomohou pracovat ještě efektivněji. Stále důležitější roli zaujímají aplikace pro řidiče, které jim usnadňují život a zlepšují jejich zážitek z jízdy.

Pro provozovatele i pohodlí řidičů

Portál IVECO ON nyní poprvé umožňuje přístup ke vzdáleným příkazům na vozidlech IVECO Daily a S-Way, což správci vozového parku umožňuje nastavit na dálku specifické parametry, které řidič nemůže zrušit. Mohou tak na dálku ovládat přístup do vozidla, zamykat a odemykat svá vozidla. Pomocí funkce Driving Mode mohou nastavit a uzamknout režim Eco Mode, čímž zajistí, že jejich vozový park bude vždy pracovat efektivně a maximálně šetřit palivo.  Správci vozových parků mohou také na dálku přistupovat k nastavení systému ADAS vozidla a doladit každou funkci zvlášť nebo zvolit možnost "maximální bezpečnost", čímž podporují své řidiče a přispívají i celkově  k bezpečnosti silničního provozu.
Správci vozových parků a majitelé vozidel budou mít přístup k nové službě předvídání opotřebení pneumatik vyvinuté ve spolupráci se společností Bridgestone pro IVECO S-Way, která je kompatibilní s prémiovými značkami pneumatik. Služba shromažďuje údaje o vozidle, analyzuje je a poskytuje zákazníkům přehled o stavu pneumatik. Poskytuje předpověď zbývajícího počtu ujetých kilometrů a uvádí, kdy bude dosaženo kritické hranice. To vede k větší bezpečnosti řidiče a správci vozového parku usnadňuje efektivní plánování výměny pneumatik, což vede k prodloužení doby provozu.
Silné zaměření IVECO na řidiče ztělesňuje nabídka dalších digitálních služeb. IVECO Driver Pal, průkopnický palubní hlasový společník pro cestování postavený na technologii AWS (Amazon Web Services) a funkcích Alexa, byl nyní plně integrován a nabízí intuitivnější a uživatelsky přívětivější rozhraní s možností ovládat funkce pomocí hlasových příkazů. Technologie Alexa bude zabudována do informačního a zábavního systému vozidla, takže řidiči nebudou potřebovat další mobilní zařízení, aby si mohli plně vychutnat zážitek z jízdy ve vozidle. Informace se v reálném čase přehledně zobrazují na obrazovce vozidla, což zvyšuje pohodlí řidiče a umožňuje hlasovou interakci.

Update stávajících aplikací

IVECO také obnovila své aplikace pro řidiče se zaměřením na uživatelský prožitek a představila vylepšení aplikací Easy Way a Easy Daily, které byly vyvinuty na základě zpětné vazby od zákazníků a reálné analýzy potřeby uživatelů, a uvedla první aplikaci pro Eurocargo: aplikaci Easy Cargo. Mezi nové funkce patří možnost využívat mobilní zařízení řidiče k ovládání několika klimatizačních plánů a ovládání kabiny, a to buď přímo z vnitřku kabiny nebo na dálku. Nový digitální předvýjezdový kontrolní seznam pomůže řidičům vozového parku při zahájení jízdy a usnadní jim poskytnutí požadovaných informací, jako jsou model, registrační značka, kontrola tachografu nebo stav pneumatic. Díky tomu mohou řidiče zanechat papírování. Obnovená aplikace Easy Daily také zavádí funkci Profile Setting, kterou ocení řidiči v rámci vozových parků, kteří používají více než jedno vozidlo: budou si moci v aplikaci přednastavit vlastní volby systému ADAS a při přepnutí na jiné vozidlo se všechny parametry upraví automaticky bez nutnosti ručního zásahu.
 

Monitorování zdraví i nová uživatelská příručka

IVECO se zaměřuje na řidiče i v oblasti péče o zdraví a bezpečnost, a to prostřednictvím nové služby monitorování zdraví řidičů, která bude zavedena v roce 2024. Pomocí widgetu v aplikaci Easy Way a lékařsky certifikovaných chytrých hodinek jsou monitorovány klíčové životní funkce řidiče, jako je srdeční tep, EKG, nasycení kyslíkem a kvalita spánku.
Tyto údaje jsou shromažďovány, kombinovány a zpracovávány algoritmy vytvořenými umělou inteligencí s cílem předcházet náhlým zdravotním příhodám, jako je například infarkt, a také zvyšovat bezpečnost silničního provozu. Data jsou korelována se stylem jízdy, aby řidiči mohli proaktivními upozorněními a doporučeními předcházet nebezpečným stavům a dopravním nehodám. 
IVECO rovněž vyvinula novou elektronickou uživatelskou příručku, aplikaci  Easy Guide . Je navržena pro snadnou a intuitivní navigaci s funkcí inteligentního vyhledávání, která poskytuje nový způsob poznávání vozidla. Obsahuje kompletní informace z uživatelské příručky doplněné o výukové programy a výuková videa.

Modulární přístup pro řešení přizpůsobené konkrétním úkolům

Modulární přístup IVECA k nabídce služeb usnadňuje zákazníkům takový výběr služeb, který lépe vyhovuje jejich specifickým požadavkům. IVECO na základě svých zkušeností také předem připravilo některé služby, počínaje balíčkem Start Pack. Kromě toho si zákazník může přizpůsobit řešení služeb na míru výběrem prémiových balíčků, z nichž každý se zaměřuje na určitý aspekt jeho provozu:  Produktivita Uptime Plus, Bezpečnost a Asistent řidiče. Balíčky dostupné pro jednotlivé řady vozidel - lehká, střední, těžká a elektrická vozidla - se liší podle konkrétního poslání a obchodních požadavků. Zákazníci si mohou své řešení dále přizpůsobit pomocí služeb, jako jsou smlouvy o údržbě a opravách, rozšíření hlasového asistenta IVECO Driver Pal nebo Astrata Fleet Management, které lze zakoupit samostatně.

Finanční řešení pro potřeby každého zákazníka

Finanční služby byly vždy součástí prodeje vozidel a budou i nadále poskytovat podporu společnosti IVECO v průběhu tohoto servisního přístupu. IVECO CAPITAL nabízí zákazníkům komplexní finanční řešení zahrnující financování, leasing a pojišťovací služby na všech trzích. Zákaznická podpora je zajištěná také při přechodu na bezemisní mobilitu prostřednictvím GATE, inovativního komplexního vzorce platby za užívání určeného pro dlouhodobý pronájem ekologických užitkových vozidel.

iveco capital